Internationale samenwerking

Europees Referentienetwerk (ERN)

De expertisecentra ARM maken onderdeel uit van het ERN eUROGEN (UroGenital Diseases and Conditions). Dit is een Europees Referentienetwerk voor urogenitale aandoeningen. Het multidisciplinaire netwerk bestaat uit gespecialiseerde professionals. 
Patiëntvertegenwoordigers spelen ook een actieve rol in deze samenwerking. Kijk voor meer informatie op de eUROGEN-website.

ARM-Net

Het ARM-Net Consortium is een internationale groep professionals en patiëntenvertegenwoordigers die als doel hebben om data, kennis en ervaring uit te wisselen over patiënten met ARM. Het doel is de zorg voor mensen met een anorectale malformatie te verbeteren en beter onderzoek uit te voeren. Hiervoor is een data- en biobank gecreëerd met gegevens van patiënten, die wordt gebruikt bij het uitvoeren van onderzoek.