Patiëntenorganisatie

Vereniging anusatresie

De Vereniging Anusatresie (VA) is er voor mensen geboren met een Anorectale Malformatie (ARM) en hun ouders en familie. De vereniging kan een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van ARM-patiënten en hun ouders.

In het eerste stadium kunnen de ouders geholpen worden door contact met andere ouders die hetzelfde meegemaakt hebben. Men kan alle zorgen delen en alle vragen stellen. Er is veel kennis binnen de vereniging en er wordt constant en actief informatie uitgewisseld. De steun die ouders door lotgenotencontact ervaren helpt hen om de zorgen en onzekerheid voor de toekomst te kunnen dragen

In een later stadium kunnen de patiënten zelf kennismaken met lotgenoten. Als ze regelmatig naar verenigingsactiviteiten gaan kunnen ze opgroeien met kinderen om zich heen die het zelfde hebben als zij. De wetenschap dat je er niet alleen voor staat is belangrijk voor een goede sociaal-emotionele ontwikkeling.

Ook is er binnen de Vereniging Anusatresie ruimte om mee te denken. De samenwerking met ziekenhuizen en specialisten is waardevol om tot de beste zorg voor ARM patiënten te komen.

De VA is te bereiken via de website www.anusatresie.nl. Hier vindt u ook een telefoonnummer waar u met hun vragen en zorgen terecht kunnen maar ook veel informatie en handige (lees-)tips.