Follow-up

Patiënten met ARM blijven onder controle bij het expertisecentrum. De follow-up kan per patiënt en per expertisecentrum verschillen.

De eerste maanden na ontslag zijn er vaker controles. Vanaf 6 maanden tot 18 jaar krijgt uw kind met grotere intervallen controle afspraken in het expertisecentrum. Extra belangrijke contactmomenten zijn rond de leeftijd dat kinderen zindelijk worden en rond de puberteit. Er vinden extra controles plaats indien daar redenen voor zijn. Patiënten met complexe problematiek worden in ieder geval jaarlijks gecontroleerd.

Bij de follow-up afspraken kunnen meerdere zorgverleners betrokken zijn zoals een kinderchirurg, gespecialiseerd verpleegkundige, kinder MDL-arts (maag- darm- leverarts), kinderarts, kinderfysiotherapeut, kinderpsycholoog, kinderuroloog, diëtist en/of maatschappelijk werker. Zij helpen ook bij problemen met de ontlasting en het plassen en bij voedings- en ontwikkelingsproblemen.

Hoe een kind zich verder ontwikkelt is mede afhankelijk van eventueel bijkomende aandoeningen. Tijdens de controles in het expertisecentrum is hier ook aandacht voor.