Over anorectale malformaties

Wat is een anorectale malformatie (ARM)?

Een ARM is een zeldzame aangeboren aandoening waarbij de anus ontbreekt of verkeerd is aangelegd. Per jaar worden 60-75 kinderen in Nederland geboren met ARM. 

Een ARM kan in verschillende vormen voorkomen en kan verschillen in ernst. Ook zijn er verschillen in ARM bij jongens en bij meisjes.

  • De anus kan te smal zijn, geheel ontbreken of dicht zitten.
  • De endeldarm (het rectum) kan niet goed aangesloten zijn op de anus.
  • Soms is de anus wel aanwezig, maar zit er een vlies over de anus.
  • In andere situaties komt de endeldarm (het rectum) uit in de plasbuis of in de vagina.
  • Soms zit de anus op een plek meer naar voren dan gewoonlijk. 

Oorzaak en ontstaan

De misvorming van de anus of het rectum ontstaat tijdens de zwangerschap. Dat gebeurt ongeveer in de 6e tot 8e week van de zwangerschap. Er gaat in deze fase iets mis bij het scheiden van de darm, blaas en eventueel vagina. De oorzaak voor een misvorming van de anus is niet precies bekend. Uit onderzoek blijkt dat het kan komen door fouten in het erfelijk materiaal (DNA). Ook kan het komen door invloed van buitenaf.

Klachten en behandeling

Bij een anorectale malformatie kan er geen of moeilijk ontlasting naar buiten. In de meeste gevallen is een operatie noodzakelijk. Er wordt dan een goede uitgang (nieuwe anus) gemaakt. Ook als de operatie geslaagd is, geeft dit geen garantie dat de functie van endeldarm en anus volledig normaal wordt. Zie Latere gevolgen voor meer informatie over klachten /aandachtpunten op latere leeftijd.

Veelgestelde vragen