Nazorg

Vanaf twee weken na de operatie, controleert de arts op de polikliniek de nieuwe anus van uw kind en rekt deze met buisjes (Hegars) op. Als de anus goed is genezen, leren de arts en de gespecialiseerd verpleegkundige u om dagelijks thuis de anus op te rekken. Het doel hiervan is om de anus soepel en wijd genoeg te houden. Geleidelijk aan worden steeds dikkere buisjes gebruikt.

Ook na het opheffen van een stoma is het belangrijk door te gaan met het oprekken van de anus, totdat deze soepel en wijd genoeg is. Dit duurt in veel gevallen minstens een half jaar.