Alarmsignalen

Er is een aantal alarmsignalen bij mensen met een ARM die directe behandeling behoeven. Zij zijn niet allen levensbedreigend, maar er moet wel direct actie ondernomen worden bij:

 • Acute anale pijn of een bloedende anus
 • Acuut getromboseerde hemorroid (interne of externe hemorroid)
 • Bloedende hemorroid
 • Bloedende anorectale varices
 • Anale fissuur
 • Perineale necrotiserende fascitis (Fournier gangrene) 
 • Niet terug te duwen of beklemde rectum prolaps
 • Anorectaal abces
 • Seksueel overdraagbare aandoeningen (seksueel overdraagbare proctitis)

Anorectale spoedsituaties bij pasgeborenen:

 • Als diagnose nog niet bekend: Het niet lozen van meconium 
 • Na operatie: postoperatieve complicaties zijn urineretentie, bloedingen, fecale impactie, anorectale sepsis.
 • Urineretentie
 • Anorectale sepsis
 • Fecale impactie 

Collegiaal consult

U kunt altijd contact opnemen met één van de zorgverleners in het expertisenetwerk. Zie het expertisenetwerk ARM op de kaart voor contactgegevens.

Ga naar de kaart met contactgegevens