Illustraties verschillende vormen ARM

Anorectale malformaties bij jongens

Normale situatie

Anale opening niet aanwezig, te nauw of bedekt met vlies

  

Anale opening op de verkeerde plaats en te nauw

Rectum eindigt in urethra

Rectum eindigt in blaashals

Anorectale malformaties bij meisjes

Normaal
Anale opening niet aanwezig, vernauwd of bedekt met vlies (covered anus)
Anale opening op de verkeerde plaats en te nauw (anterieur van het sfinctercomplex)
Rectovestibulair fistel
Rectovaginaal fistel
Cloaca* met kort (< 3 cm) gezamenlijk kanaal 

Cloaca* met lang (> 3 cm) gezamenlijk kanaal

 

*  Cloaca: de urinewegen, de vagina en het einde van de darm eindigen in één gezamenlijk kanaal naar buiten.

 

Collegiaal consult

U kunt altijd contact opnemen met één van de zorgverleners in het expertisenetwerk. Zie het expertisenetwerk ARM op de kaart voor contactgegevens.

Ga naar de kaart met contactgegevens