Na de operatie

Een kind mag na de eerste operatie naar huis als hartslag, ademhaling, bloeddruk en temperatuur normaal zijn, voeding verdraagt zonder te spugen en goed (pijn)medicatie via de mond kan innemen. Als het kind een stoma heeft, moet dit goed werken. Ouders krijgen uitleg over de verzorging van hun kind na de operatie.

Nazorg

Vanaf twee weken na de operatie waarbij de anus is gemaakt, inspecteert de kinderchirurg op de polikliniek de nieuwe anus en kalibreert deze met Hegars. Als de anus goed is genezen, wordt meestal aan de ouders geleerd om dagelijks thuis de anus te kalibreren. Het doel hiervan is om de anus soepel en wijd genoeg te houden. Geleidelijk aan worden steeds dikkere Hegars gebruikt. 
Ook na het opheffen van een stoma is het belangrijk door te gaan met het oprekken van de anus, totdat deze soepel en wijd genoeg is. Dit duurt een aantal maanden.  
Na de operaties blijven controle door de kinderchirurg, verpleegkundig specialist en eventuele andere zorgverleners van belang. Hiervoor wordt het voorbeeld follow-up schema gebruikt. 

Collegiaal consult

U kunt altijd contact opnemen met één van de zorgverleners in het expertisenetwerk. Zie het expertisenetwerk ARM op de kaart voor contactgegevens.

Ga naar de kaart met contactgegevens