Over deze website

De website ARM-expertise.net geeft (ouders van) patiënten met een anoreactale malformatie (ARM) en (verwijzende) zorgverleners informatie over het Expertisenetwerk ARM.

De informatie is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de expertisecentra in Amsterdam, Groningen, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht, de patiëntenorganisatie Vereniging Anusatresie en VSOP (patiëntenkoepel voor zeldzame en genetische aandoeningen). De website is eigendom van het expertisenetwerk ARM.

De website www.ARM-expertise.net is onderdeel van een serie websites specifiek voor expertisenetwerken voor zeldzame aandoeningen.

Expertisenetwerken voor een zeldzame aandoening met interesse in het ontwikkelen van een website volgens dit format kunnen hiervoor contact opnemen met de VSOP via vsop@vsop.nl.