Kwaliteitsstandaard ARM

De kwaliteitsstandaard ARM (richtlijn) is opgesteld ter ondersteuning van de diagnostiek, behandeling, begeleiding en organisatie van de zorg bij anorectale malformaties.

De Kwaliteitsstandaard beschrijft, naast de aandoening, een aantal belangrijke onderdelen van goede zorg voor kinderen (tot 18 jaar) en volwassenen met ARM en beoogt een bijdrage te leveren aan verbetering en borging van de kwaliteit van zorg van beide groepen.

Collegiaal consult

U kunt altijd contact opnemen met één van de zorgverleners in het expertisenetwerk. Zie het expertisenetwerk ARM op de kaart voor contactgegevens.

Ga naar de kaart met contactgegevens