Hoe werkt het expertisenetwerk ARM samen met de kinderarts in de buurt?

Na controlebezoeken houden de kinderarts bij u in de buurt en de regievoerend arts in het expertisecentrum elkaar op de hoogte van de bevindingen, behandeling en verloop van de ziekte bij uw kind. Daarnaast kan de kinderarts bij u in de buurt laagdrempelig contact opnemen met het expertisecentrum bij vragen.