Op welke manier kan ik verwezen worden naar het expertisecentrum ARM?

Als tijdens de zwangerschap met een echo bij een ongeboren kind een anorectale malformatie wordt vermoed door de verloskundige of gynaecoloog, zal deze u verwijzen naar een Universitair Medisch Centrum (UMC) voor een uitgebreid echografisch onderzoek. Bij vaststellen van een ARM vóór de geboorte, wordt u naar een gynaecoloog in één van de expertisecentra voor ARM doorverwezen. 
Als na de geboorte blijkt dat uw kind een ARM heeft, dan wordt uw kind na de geboorte direct doorverwezen naar een expertisecentrum voor ARM.