Wat is de levensverwachting van patiënten met ARM?

De overlevingskans is in de meeste gevallen goed, met name als er geen levensbedreigende bijkomende aandoeningen aanwezig zijn. Wel zijn er ook op langere termijn vaak klachten. Deze zijn per persoon met ARM verschillend en kunnen ook op volwassen leeftijd nog bestaan. Zie ook Klachten/aandachtspunten op latere leeftijd.