Welke ondersteuning krijgen we thuis?

Welke ondersteuning noodzakelijk is hangt af van de ernst van de ARM en de nazorg die nog nodig is. Vaak is het nodig dat de anus dagelijks wordt opgerekt tot een half jaar na de operatie. Ouders krijgen hiervoor goede uitleg. Een thuiszorg verpleegkundige kan hierbij ondersteunen en tevens helpen bij problemen met een tijdelijk stoma. 
Naast thuiszorg kan er ook zorg nodig zijn van een diëtist, fysiotherapeut en/of een maatschappelijk werker.