Bij welke klachten van ARM-patiënt moet ik contact opnemen met het expertisecentrum?

Wanneer u vragen hebt, kunt u altijd contact opnemen met het expertisecentrum voor een collegiaal consult. De huisarts of de kinderarts in het regionaal ziekenhuis overlegt met het expertisecentrum:

  • wanneer zich bij een kind met ARM complicatie voordoen die samenhangen met de aandoening;
  • wanneer een kind met ARM wordt opgenomen in een perifeer ziekenhuis.

De huisarts of de kinderarts in het regionaal ziekenhuis verwijst met spoed naar een expertisecentrum:

  • bij verdenking op een urineweginfectie bij kinderen jonger dan 6 maanden
  • bij kinderen die braken en niet in staat zijn om orale antibiotica in te nemen en voldoende te drinken
  • bij alarmsymptomen 

Collegiaal consult

U kunt altijd contact opnemen met één van de zorgverleners in het expertisenetwerk. Zie het expertisenetwerk ARM op de kaart voor contactgegevens.

Ga naar de kaart met contactgegevens