Wanneer moet er verwezen worden naar een expertisecentrum ARM?

Bij klein deel van de patiënten wordt ARM prenataal vastgesteld. Iedere prenataal vastgestelde patiënt met ARM moet na vaststelling en in ieder geval voor 24 weken zwangerschapsduur naar een expertisecentrum ARM verwezen worden voor de juiste counseling en begeleiding. In het expertisecentrum vinden de controles tijdens de zwangerschap, de bevalling, de behandeling na de geboorte en de levenslange follow-up plaats.

Bij de meeste patiënten wordt ARM pas postnataal vastgesteld. Dan dient de patiënt direct te worden verwezen naar een ARM-expertisecentrum.

Collegiaal consult

U kunt altijd contact opnemen met één van de zorgverleners in het expertisenetwerk. Zie het expertisenetwerk ARM op de kaart voor contactgegevens.

Ga naar de kaart met contactgegevens