Wat is de rol van de (kinder)arts in een perifeer ziekenhuis?

Als het kind na de initiële behandeling is ontslagen uit het ziekenhuis, wordt het ook verwezen naar een kinderarts in de buurt voor poliklinische follow-up, met speciale aandacht voor groei en ontwikkeling. De arts in de periferie is dan het eerste aanspreekpunt voor ouders en kan laagdrempelig overleggen met het expertisecentrum. Het doel is goede samenwerking om de zorg zo goed mogelijk te realiseren.

Collegiaal consult

U kunt altijd contact opnemen met één van de zorgverleners in het expertisenetwerk. Zie het expertisenetwerk ARM op de kaart voor contactgegevens.

Ga naar de kaart met contactgegevens