Wat zijn alarmsignalen bij mensen met een ARM?

Er is een aantal alarmsignalen bij mensen met een ARM die directe behandeling behoeven. Zij zijn niet allen levensbedreigend, maar er moet wel direct actie ondernomen worden.

Alarmsignalen:

 • Acute anale pijn of een bloedende anus
 • Acuut getromboseerde hemorroid (interne of exteren hemorroid)
 • Bloedende hemorroid
 • Bloedende anorectale varices,
 • Anale fissuur,
 • Perineale necrotiserende fascitis (Fournier gangrene)
 • Niet terug te duwen of beklemde rectum prolaps
 • Anorectaal abces
 • Seksueel overdraagbare aandoeningen (seksueel overdraagbare proctitis)
 • Anorectale spoed situaties bij pasgeborenen:
 • Als diagnose nog niet bekend: Het niet lozen van meconium
 • Na operatie: postoperatieve complicaties zijn urineretentie, bloedigen, fecale impactie, anorectale sepsis.
 • Urine retentie
 • Anorectale sepsis
 • Fecale impactie

Collegiaal consult

U kunt altijd contact opnemen met één van de zorgverleners in het expertisenetwerk. Zie het expertisenetwerk ARM op de kaart voor contactgegevens.

Ga naar de kaart met contactgegevens