Welke bijkomende aandoeningen kunnen voorkomen bij ARM?

Een ARM kan geïsoleerd voorkomen, maar bij 43 - 71 % van de patiënten komen andere aangeboren afwijkingen voor. Bijkomende aangeboren aandoeningen maken vaak onderdeel uit van de VACTERL-associatie. Lees hierover meer bij Bijkomende aandoeningen.  

Collegiaal consult

U kunt altijd contact opnemen met één van de zorgverleners in het expertisenetwerk. Zie het expertisenetwerk ARM op de kaart voor contactgegevens.

Ga naar de kaart met contactgegevens